دسته‌بندی: اخبار

نوزدهمین کنگره کشوری و سیزدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران – 1401

نوزدهمین کنگره کشوری و سیزدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران – تهران 27-31 اردیبهشت 1401 سالن نمایشگاهی ایران مال غرفه

ادامه مطلب »