Laboratory Disposable Products

Laboratory Disposable Products

Product Description

ین آزمایشگاه مورد تایید اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و سازمان غذا و دارو است. گزارشات منتشره از آزمایشگاه مورد تایید مراجع بین المللی جهت اخذ CE هستند. لینک مجوز ها و گواهینامه ها:ین آزمایشگاه مورد تایید اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و سازمان غذا و دارو است. گزارشات منتشره از آزمایشگاه مورد تایید مراجع بین المللی جهت اخذ CE هستند. لینک مجوز ها و گواهینامه ها:

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x